مشاور  مورد نظر خود را از لیست مشاوران یاریگر انتخاب کنید و با وارد کردن شماره موبایل و  کد تایید ارسال شده توسط ما وارد صفحه مشاور می شوید .در این مرحله مورد مشاوره و نام مشاور را از لیست انتخاب کنید  سپس زمانهای ارایه شده توسط مشاور به شما نمایش داده خواهد شد . با انتخاب زمان مورد نظر وارد مرحله فرم اطلاعات خواهید شد  .دقت کنید اطلاعاتتان را با دقت وارد کنید بعد از انجام مراحل گفته شده وارد مرحله پرداخت صورت حساب  میشوید.

دکتر وزیری

۱- لیسانس روان شناسی بالینی ۲- فوق لیسانس روان شناسی ۳- فوق لیسانس روان سنجی ۴- دکترای روان شناسی بالینی ۵- فوق تخصص(postdock) روان درمانی و طب روان تنی و فوق تخصص (postdoc) معنویت درمانی

موسسان یاریگر

کلینیک یاریگر  یک مرکزتخصصی مشاوره و روان درمانی است که هدف آن ارایه خدمات روانشناختی و تربیت نیروی متخصص جهت مداخلات روان شناختی با مجوز سازمان نظام مشاوره و روان شناسی جمهوری اسلامی ایران است

خانم دکتر لطفی

۱- کارشناسی: روانشناسی تخصصی ۲- کارشناسی ارشد: روانشناسی تربیتی ۳- دکتری روانشناسی تخصصی ۴- فوق دکتری طب روان درمانی و روان تنی

حرفه ما یاریگریست

تیم روانشناسان یاریگر

دکتر سعیده اصلاحکار

دکتری روان شناسی سلامت

دکتر شوان شیدایی

دکترای روانشناسی سلامت

دکتر منصوره خلیلی

دکترا ی روانشناسی بالینی

دکترزهراجمشیدی

دکترای مشاوره

دکتر سارا محمدی زاده

دکتری روان شناسی سلامت

دکتر لیلا فلاحی

دکتری روان شناسی سلامت

دکتر لعیا نوبخت

دکترای روانشناسی سلامت

دکتر مژگان بیتانه

دکترای روانشناسی عمومی

رامونا شاملی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

مریم نوآموز

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

علی اکبر عسکری

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

شقایق حبیبی

کارشناسی ارشد روانشناسی

فرناز تره کار

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

نادیا مهیمنیان

کارشناس ارشد روانشناس بالینی

میترا نظام الملک

فرحناز رشیدی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

محمد علی حبیبی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

غزل سپهبدی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

نازنین قاضی زاده

کارشناسی ارشد روانشناسی

آیدا قریشی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی