تیم متخصص کلینیک یاریگر

بیشتر بدانیم...

دکتر شهرام وزیری

فوق تخصص(postdock) روان درمانی وطب روان تنی

فوق تخصص (postdoc) معنویت درمانی

موسسین یاریگر

بیشتر بدانیم ...

دکتر فرح لطفی کاشانی

دکتری روانشناسی تخصصی

فوق دکتری طب روان درمانی و روان تنی

بیشتر بدانیم...

دکتر سعیده اصلاحکار

دکتری روان شناسی سلامت

بیشتر بدانیم...

دکتر شوان شیدایی

دکتری روان شناسی سلامت

بیشتر بدانیم...

دکتر منصوره خلیلی

دکترا ی روانشناسی بالینی

بیشتر بدانیم...

دکترزهراجمشیدی فر

دکترای مشاوره

بیشتر بدانیم...

دکتر سارا محمدی زاده

دکتری روانشناسی سلامت

بیشتر بدانیم...

دکتر لیلا فلاحی

دکتری روانشناسی سلامت

بیشتر بدانیم...

دکتر لعیا نوبخت

دکتری روانشناسی سلامت

بیشتر بدانیم...

دکتر مژگان بیتانه

دکتری روانشناسی عمومی

بیشتر بدانیم...

رامونا شاملی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

بیشتر بدانیم...

مریم نوآموز

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

بیشتر بدانیم...

علی اکبر عسکری

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

بیشتر بدانیم...

شقایق حبیبی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

بیشتر بدانیم...

فرناز تره کار

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

بیشتر بدانیم...

نادیا مهیمنیان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

بیشتر بدانیم...

میترا نظام الملک

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

بیشتر بدانیم...

فرحناز رشیدی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

بیشتر بدانیم...

محمد علی حبیبی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

غزل سپهبدی

بیشتر بدانیم...

غزل سپهبدی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

نازنین قاضی زاده

بیشتر بدانیم...

نازنین قاضی زاده

کارشناسی ارشد روانشناسی

آیدا قریشی

بیشتر بدانیم...

آیدا قریشی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

error: محتوا محافظت شده است !!