WhatsApp Image 2019-07-04 at 16.29.59

تاثیر آموزش مدیریت خشم بر عزت نفس نوجوانان

 نوجوانی، یکی از مراحل کلیدی رشد است که بسیاری از تغییرات اساسی جسمی و روانی رخ می دهد.  نوجوانان باید با تعداد بیشتری از تغییرات روانی-اجتماعی در مقایسه با کودکان کنار بیایند.  آنها ممکن است در مدیریت احساسات و رفتار خود با مشکل روبرو شوند زیرا هنوزقدرت لازم برای مقابله با رویدادها را ندارند. 

یکی از راههای سپری کردن یک دوره نوجوانی بدون دردسر ، شناخت احساساتی است که در این دوره وجود دارد ؛ همچنین کنترل رفتارهایی  که به دلیل این احساسات به وجود آمده است . خشم یکی از احساسات مشترک با عواقب بالقوه مخربی است که همه در زندگی روزمره تجربه می کنند .خشم  زمانی نیرویی سازنده است که برای حل مشکلات ، اصلاح یک بی عدالتی یا یک اشتباه یا بازیابی عزت نفس و غرور به کار رود.

اگرچه خشم یک احساس طبیعی ، سالم ، مناسب و تقویت کننده زندگی است ، اما اگر به طور مناسب کنترل نشود ، می تواند برای سلامت روانشناختی و روانی کودک مخرب باشد.  خشم  احساس مهمی است که توسط نوجوانان در همه گروه های سنی بروز می کند و نحوه ابراز و بیان آن یک مشکل عمده بهداشت عمومی برای نوجوانان امروز است و  اگر به روشی مناسب بیان نشود ، ممکن است برای نوجوانان مشکلات جسمی ، روانی و اجتماعی ایجاد کند. 

گزارش های شیوع نشان می دهد که مشکلات مربوط به خشم ، مانند رفتار مخالفت ، پرخاشگری کلامی و جسمی و خشونت ، از مهمترین دلایل مراجعه کودکان به خدمات بهداشت روان است.   اگر نوجوانان یاد نگیرند که چگونه خشم خود را کنترل کنند ، مشکلات آینده برای آنها اجتناب ناپذیر است.

 خشم  اگر از کنترل خارج شود و باعث ایجاد مشکلاتی در مدرسه ، زندگی اجتماعی ، روابط شخصی و کیفیت کلی زندگی فرد شود ، می تواند مخرب باشد. هنگامی که خشم به روش مناسبی بیان نشود ، ممکن است نوجوان  مجبور شود که از  افراد دیگر دور شوند.  این امر ممکن است باعث شود که فرد عصبانی از خود ادراک منفی و سطح عزت نفس پایینی داشته باشد و احساس گناه کند.

هنگامی که نوجوانان قادر به کنار آمدن با موقعیت های بحث برانگیز و مسئله دار می شوند ، ادراک از خود بهبود می یابد و بالغ می شوند.  خشم بر ادراک از خود تأثیر می گذارد زیرا در موقعیتی به نمایش درمی آید که افراد  به چالش کشیده می شوند.  واکنش نوجوان نسبت به عصبانیت تا حد زیادی به خصوصیات، تجربیات و انتظارات شخصی وی از تجربیات قبلی و در نتیجه مفهوم درک( خود )مربوط است.

 نحوه ابراز عصبانیت آنها نیز همین است.  عصبانیت و نحوه بیان آن یک مشکل عمده بهداشت عمومی برای بزرگسالان امروز است.  اگر به روشی مناسب بیان نشود، ممکن است برای نوجوانان مشکلات جسمی ، روانی و اجتماعی ایجاد کند.اعصبانیت اگر از کنترل خارج شود و باعث ایجاد مشکلاتی در مدرسه، زندگی اجتماعی ، روابط شخصی و کیفیت کلی زندگی فرد شود ، می تواند مخرب باشد.

هنگامی که نوجوانان قادر به کنار آمدن با شرایط بحث برانگیز و مشکل ساز می شوند ، ادراک از خود در آنها بهبود یافته و بالغ می شود.  خشم بر ادراک از خود تأثیر می گذارد زیرا در موقعیتی به نمایش درمی آید که افراد مهار یا به چالش کشیده می شوند.

 واکنش یک نوجوان در برابر عصبانیت تا حد زیادی به خصوصیات شخصی ، تجربیات و انتظارات او از تجربیات قبلی و در نتیجه با مفهوم ادراک از خود مرتبط است.  متاآنالیزها نشان داده است که خشم نوجوانان به اضطراب مداوم ، افسردگی ، استرس ، قرار گرفتن در معرض خشونت ، خصومت ، عزت نفس پایین و حمایت اجتماعی ناکافی مربوط است.

عصبانیت افراد را قادر می سازد تا مرزهای درک خود و عزت نفس را حفظ کرده و از خود دفاع کنند.  عزت نفس نشان دهنده نگرش مثبت و منفی افراد در مورد خود است.  این می تواند به عنوان درک یک فرد از ارزش خودش تعریف شود  .هنگامی که افراد می بینند حقوقشان پایمال شده است ، تهدید می شوند یا ‌زمانی که با اتهامی غیرقابل تحمل روبرو می شوند ، خشم  آنها را قادر می سازد تا احساس آنها  تأیید شود و اطمینان از حفظ عزت نفس را برای آنها فراهم می کند.  مطالعه ای که رابطه بین واریانس های روانی – اجتماعی و عصبانیت را در نوجوانان بررسی کرد ، نشان داد که بین خشم و تجارب منفی ، اضطراب ، مصرف مواد مخدر ، علائم افسردگی رابطه مثبت وجود دارد.  با این حال ، این نشان داد که اپتیسم با حمایت خانواده ای که توسط نوجوان و عزت نفس او درک می شود ، رابطه منفی دارد.

 نوجوانی دوره ای است که افراد به دنبال هویت خود می گردند.  بنابراین ، ادراک از خود در این دوره اهمیت پیدا می کند.  ادراک از خود ارتباط نزدیک به چگونگی احترام افراد نسبت به خودشان دارد.اینکه آنها کیستند ، و چگونه درباره خود فکر می کنند و چه احساسی دارند.؟؟؟

  ممکن است شخصی به دلیل درک از خود احساس احترام یا بی ارزشی کند. در واقع عزت نفس پایین به خشم و خصومت مربوط است.  نوجوانان با سطح پایین عزت نفس ممکن است دارای مشکلات روحی ، از جمله اضطراب و افسردگی باشند.

 هدف از مداخلات مدیریت خشم ، ایجاد آگاهی از انواع عملکردها و معنی خشم ، تأثیرات جسمی و روانی و بیان آن است.

متاآنالیز انجام شده نشان داد که مداخلات کنترل خشم مهارت های مقابله ای را به نوجوانان آ موزش می دهد.

تکنیک های درمانی برای کنترل خشم شامل آموزش عاطفی ، آموزش آرام سازی ، بازسازی شناختی ، مهارت حل مسئله ، آموزش مهارت های اجتماعی و حل تعارض است.  این تکنیک ها ، متناسب با نیازهای نوجوان ، می توانند مدیریت خشم وشناخت احساسات روانشناختی نوجوانان را تقویت کنند.

Archives of Psychiatric Nursing

journal homepage: www.els

نام مترجم مقاله : لیلا یعقوبجانی غیاثوند

تمام حقوق مادی ومعنوی سایت متعلق به کلینیک روانشناسی یاریگر است

error: محتوا محافظت شده است !!