پریشانی و فشار روانی در افراد دچار ملال جنسیتی یا TS ها

پریشانی و فشار روانی در افراد دچار ملال جنسیتی یا TS ها قبل از اینکه به فشارهایی که بر روی این دوستان هست بپردازم، بهتره اول بگم TSبه کی میگیم. TS مخفف Transgender هست که در ف...

سه نکته برای داشتن رابطه جنسی بیشتر!

سه نکته برای داشتن رابطه جنسی بیشتر! سه نکته برای داشتن رابطه جنسی بیشتر! رابطه جنسی بیشتر الزاما به معنای داشتن سکس هیجان انگیز نیست. گاهی ما با موضوعاتی روبرو میشی...

با تفاوت در میزان میل جنسی چه کنیم؟

با تفاوت در میزان میل جنسی چه کنیم؟ با تفاوت در میزان میل جنسی چه کنیم؟ وقتی حرف رابطه جنسی میشه چیزی به اسم نرمال وجود نداره وقتی در روابط جنسی، دنبال میانگین بگردی...