کتاب های یاریگر

معرفی کتاب

در این بخش تلاش می‌کنیم تا کتاب‌های سودمند برای افراد و خانواده‌ها را معرفی می‌کنیم. طبیعی است که دسترسی ما به این منابع بسیار محدود و ناقص است. انتشارات مختلف در صورت علاقه، می‎‌توانند یک نسخه از کتاب خود را برای ما ارسال کنند.

مسئولین کلینیک یاریگردر اولین فرصت خلاصه کتاب‌های مفید و علمی را با عکس صفحه اول کتاب خود را در این صفحه قرار خواهند داد و نظر خود را در رابطه با آن خواهند نوشت.

اضطراب منزلت

در این اثر آلن دوباتن به اضطرابی جهان شمول میپردازد که به ندرت آشکارا از آن صحبت میشود. نگرانی از اینکه دیگران در مورد ما چه فکری میکنند و چگونه مارا قضاوت میکنند. اگر شما دغدغه هایی مشابه دارید ،مطالعه این کتاب را توصیه میکنیم

انسان در جست و جوی معنا

کتاب انسان در جست و جوی معنا روایتی سخت اما تاثیرگذار از تلاش ویکتور فرانکل برای حفظ امید در اردوگاه کار اجباری نازی ها است. این اثر جذاب پس از سال ها همچنان پر طرفدار است.

نیمه تاریک وجود

ما از خودمان میترسیم . از همه افکار و احساساتی که تا کنون سرکوب کرده ایم، می هراسیم.بسیاری از ما این خشم را نمی شناسیم و فقط آن را در عکس العمل هایمان میبینیم.

روانشناسی روابط انسانی

ما منطور یک دیگر را نمیفهمیم. هیچ وقت به حرف هایم گوش نمیدهد. خجالت میکشم نظر خودم را مطرح کنم. نمیتوانم موافقت همکارانم را جلب کنم. اگر جمله های فوق برای شما هم آشنا است، این کتاب را از دست ندهید.