پیش از ازدواج

مشاوره قبل از ازدواج نوعی از زوج درمانی است که به داوطلبان زوجیت کمک می‌کند تا قبل از شروع ازدواج، با تعیین انتظارات واقع بینانه، بهبود ارتباطات آنها و کار بر روی حل تعارض، ازدواج سالم تری داشته باشند. مشاوره پیش از ازدواج به زوج‌ها می‌کند تا پیش از تعهد بلندمدت ازدواج، پایه ای سالم و محکم ایجاد کنند زمینه‌های تعارض در رابطه را شناسایی کرده و ابزارهای مؤثری برای رسیدگی به آن زمینه‌ها فراهم کنند تا از تبدیل شدن آنها به مسائل جدی در آینده جلوگیری نمایند. اگر رابطه شما جدی شده و در فکر ازدواج هستید به شش دلیل به مشاوره قبل از ازدواج احتیاج دارید:

  1. به شما فرصت می دهدتادر مورد انتظاراتتان در مورد ازدواج بحث کنید

  2. ارتباط سالم را تمرین کنید

  3. حل تعارض را یاد بگیرید

  4. درباره ارزش ها و نیازها بحث کنید

  5. الگوهای خانواده مبدا را برسی و درک کنید

  6. به موضوعات چالش برانگیز مانند مدیریت مالی،صمیمیت،تمایلات جنسی و محبت بپردازید و به صورت فنی با ویژگی های خود و همسر آیندتان آشنا شوید