غزل سپهبدی

نگاهی به سوابق تحصیلی:

کارشناس ارشد روانشناسی

زمینه های تخصص

مشکلات فردی و بین فردی

زوج درمانی, خانواده درمانی، مشاوره پیش از ازدواج

b531a5bf-c7af-43de-9fc1-3560813f9d49-online

مقالات چاپ شده

img1.jpg

گزیده ای از سوابق اجرایی

47fdacb2-9e2d-4143-93d0-8bc5dbf7dac5.sized-1000x1000

کارگاه ها و دوره های آموزشی

بایگانی اطلاعات
error: محتوا محافظت شده است !!