sara-mohamadi
b531a5bf-c7af-43de-9fc1-3560813f9d49-online

گزیده ای از فعالیتهای علمی و پژوهشی

 تعیین سهم راهبردهای مقابله ای در پیش بینی رشد پس از تروما در بیماران مبتلا به سرطان. فصلنامه علمی-پژوهشی اندیشه و رفتار.محمدی زاده، سارا؛ لطفی کاشانی،فرح؛ طاهری، افسانه (۱۳۹۳).

 طرح پژوهشی بررسی اثر بخشی معنویت درمانی در میزان سطح کور تیزول افراد مبتلا به سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

 رشد پس از تروما و سرطان. انتشارات اندیشه آریا (در دست چاپ).

Jamshidifar, Zahra., Mohammadizadeh, Sara,. (2014). Effectiveness of mindfulness training on self-efficacy of patients infected by breast cancer.  Social and Behavioral Siences, SienceDirect

47fdacb2-9e2d-4143-93d0-8bc5dbf7dac5.sized-1000x1000

کارگاه ها و دوره های آموزشی

دوره آموزشی ۱۲۰ ساعته مداخلات شناختی رفتاری در اختلالات روان پزشکی کودک و نوجوان ، دکتر مهدی تهرانی دوست.

کارگاه آموزشی رفتار درمانی شناختی اضطراب فراگیر، دکتر حسن حمید پور.

کارگاه آموزشی رفتار درمانی شناختی (اصول و مبانی)، دکتر حسن حمید پور.

کارگاه آموزشی رفتار درمانی شناختی افسردگی اساسی، دکتر حسن حمید پور.

کارگاه آموزشی رفتار درمانی شناختی اختلال وسواسی_اجباری، دکتر حسن حمید پور.

کارگاه آموزشی بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری، دکتر کارینه طهماسیان.

کارگاه آموزشی قصه درمانی کودکان، دکتر کارینه طهماسیان.

کارگاه آموزشی روابط موضوعی (Object Relation)، دکتر سوگلی اخوان.

دوره آموزشی ودرمان اختلالات جنسی ، دکتر فرح لطفی کاشانی_ دکتر شهرام وزیری.

کارگاه آموزشی درمان اختلالات سوء عملکرد جنسی، دکتر جلیل فتح آبادی.

شرکت در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی_ همایش و کنگره روانشناسی سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

شرکت در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی (سمپوزیوم)_ کاربرد علوم عصبی شناختی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

ارائه ۴۲۰ ساعت خدمات روان شناختی در بخشهای آنکولوژی هماتولوژی بیمارستان شهدای تجریش ،تحت نظارت دکتر فرح لطفی کاشانی.

 

بایگانی اطلاعات
error: محتوا محافظت شده است !!