موسسین یاریگر

دکتر شهرام وزیری

فوق دکتری روان شناسی بالینی

دکتر فرح لطفی کاشانی

فوق دکتری طب روان تنی

تیم روانشناسان یاریگر

زهرا جمشیدی فر

دکترای مشاوره

سعیده اصلاحکار

دکتری روان شناسی سلامت

منصوره خلیلی

دکترای روانشناسی بالینی

شوان شیدایی

دکترای روانشناسی سلامت

سارا محمدی زاده

دکترای روانشناسی سلامت

علی اکبر عسکری

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

محمد علی حبیبی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

آیدا قریشی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

شقایق حبیبی

کارشناسی ارشد روانشناسی

مژگان بیتانه

دکترای روانشناسی عمومی

لعیا نوبخت

دکترای سلامت

نازنین قاضی زاده

کارشناسی ارشد روانشناسی

غزل سپهبدی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

فرحناز رشیدی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی