اختلالات جنسی

رابطه جنسی روشی موثر برای رسیدن به رضایت از زندگی جنسی شماست. مشاوره گرفتن با یک روان درمانگر معتبر و آگاه می‌تواند به زوج ها و افراد کمک کند تا نگرانی های مشترک جنسی خود را برطرف کنند. سکس درمانی ارزش بنیادی تمایلات جنسی را به عنوان یک بعد ذاتی، ضروری و مفید انسان بودن تأیید می‌کند. درمانگران جنسی از رویکردی غیر آسیب‌شناسی استفاده می‌کنند و بر سلامت جنسی در افکار، احساسات، خیال‌پردازی‌ها و شیوه‌های فعالیت جنسی تأکید دارند. سکس درمانی به مراجعین این امکان را می دهد که تجربه جنسی خود را در طول عمر خود در نظر بگیرند و متوجه شوند که تجربه جنسی آنها در حال حاضر چگونه است و چه اولویت هایی برای ابراز جنسی در آینده دارند.

سکس درمانی به طیف گسترده ای از نگرانی های جنسی مانند برانگیختگی، تکرار، درد جنسی، مشکل در رسیدن به ارگاسم، رفتار جنسی خارج از کنترل، تغییرات فیزیولوژیکی پس از زایمان یا یائسگی و تغییرات در پویایی جنسی در طول زمان می‌پردازد که بر افراد و روابط تأثیر می گذارد.