دوره های آموزشی یاریگر 

کارورزی

دوره ی تربیت درمانگر کلینیک روانشناختی یاریگر هر شش ماه برگذار میکند.

 برنامه کارورزی شش ماهه ی شما به شرح زیر برگزار خواهد شد:

الف : دوره ی سه ماهه ی آموزشی:

۱. آشنایی و تسلط بر آسیب شناسی روانی ( ۴ جلسه )

۲. آشنایی و تسلط بر نحوه ی تشخیص و ارزیابی شامل مصاحبه بالینی و اجرای تست های تشخیصی ( ۴ جلسه )

۳. آشنایی و تسلط بر رویکردهای درمانی شامل   REBT ؛ ACT  ؛ Integrative Psychotherapy ؛ Mindfulness ؛  Relaxation و مهارت های ارتباطی ( ۹ جلسه)

۴. آشنایی و تسلط بر اشکال روان درمانی ، زوج و خانواده درمانی؛ مشاوره پیش از ازدواج و سکس تراپی ( ۴ جلسه)

۵. انتخاب رویکرد درمانی و فرمول بندی ( ۲ جلسه )

ب: آغاز دوره ی عملی با مصاحبه ی تشخیصی و درمان

کارگاه های تخصصی

کارگاه های عمومی

  • کارگاه کنترل خشم

  • کارگاه زوج درمانی

اساتید دوره

IMG_20190411_003617_422

 دکتر فرح لطفی کاشانی

 

IMG_20190411_003624_125

دکتر شهرام وزیری

error: محتوا محافظت شده است !!